Как да бъде топло, но да плащаме по-ниски сметки за отопление?

Как да бъде топло, но да плащаме по-ниски сметки за отопление?

Най-големият разход на българските домакинства през есенно-зимните месеци са сметките за отопление. Въпросът, на който ежедневно търсим отговор не само в студените месеци, но и през цялата година, е: как да бъде топло в дома ни, но да плащаме по-ниски сметки за отопление. Експертите на италианската фирма “Immergas”, имат отговор: с енергоспестяващи газови уреди. Какво трябва да знаем за енергоспестяващите газови уреди?

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИТЕ ГАЗОВИ УРЕДИ СА:

 • с по-висока ефективност
 • оползотворяват по-добре горивото, като резултат от по-ниската температура на изходящите димни газове;
 • осигуряват плавно следене на необходимата отоплителна мощност;
 • имат голямо съотношение на минималната и максималната мощност. В зависимост от вида на отоплителната система, енергоспестяващите газови уреди могат да реализират икономия:
 • 25 – 30% при работа с кондензен котел спрямо стандартен, при отоплителни инсталации с подово отопление;.
 • 15% с конвекторно отопление;
 • 5 – 10% със смесено отопление или със стандартна система;
 • 5% при оптимизиране на отоплителната система в комбинация от седмично програмиране и външен климатичен контрол.

ПОЛЕЗНО:

Най-енергоспестяващи са нискотемпературните отоплителни инсталации като подово отопление и отопление с конвектори. Традиционни (стандартни, конвенционални) или кондензни газови уреди? Димните газове при работата на котли на газ са с температури от 100 ÷ 130°С и се изхвърлят директно в атмосферата. По този начин се губи енергията от латентната топлина (топлината, съдържаща се във водните пари, компонент на димните газове). При работата на традиционните котли латентната топлина в димните газове не се усвоява. Част от енергията (около 10%), също се губи с димните газове и през изолацията на котела. Ето защо, ефективността на стандартните газови котли е около 90%.

Специално проектираният топлообменник при кондензните котли, охлажда димните газове до температура от 45 – 50°С. Парата от димните газове кондензира и се превръща от газообразно в течно състояние. По този начин се запазва енергията, която би се изхвърлила през димоотвода на котела. Кондензните котли усвояват част от латентната топлина на парата и я предават към отоплителната система. Като допълнение, след охлаждането на димните газове, се губи по-малко топлина в атмосферата и през стените на котела. По този начин ефективността на кондензните котли достига 108%. Или накратко: Кондензните котли са по-икономични като разход на газ, в сравнение с традиционните котли, и намаляват вредните емисии изхвърляни в атмосферата. Спестяване на енергия с кондензен котел вместо обикновен:

ЛЮБОПИТНО:

В повечето европейски държави не се допуска монтиране за нови обекти на други котли освен кондензни и димоотвеждане на стандартни котли и през фасадата на сгради.

ЕНЕРГИЙНИТЕ КЛАСОВЕ ПРИ ГАЗОВИТЕ КОТЛИ СЕ ОБОЗНАЧАВАТ СЪС ЗВЕЗДА (*) – ОТ 1 ДО 4.

 • За работа в режим на отопление кондензните котли имат най-висок клас от **** (4 звезди).
 • За работа в режим на битова гореща вода кондензните котли имат максимален клас *** (3 звезди). Този клас е по-нисък в сравнение с режима на отопление, тъй като този режим е по-високотемпературен. За сравнение: Стандартните газови котли в режим на отопление имат клас *** (3 звезди), при режим битова гореща вода максимален клас ** (2 звезди). Енергоспестяващите газови уреди на “Immergas” “Immergas” е водещият производител на стенни газови котли в Италия през последните 10 години. Фирмата е сред първите, които още в края на 80 – те години на миналия век използва кондензната технология. “Immergas” отделя особено внимание на развитието на уреди, използващи възобновяеми енергоносители:
 • соларни системи за производство на топла вода;
 • термопомпи;
 • фотоволтаични системи за производство на електроенергия от слънчева светлина. Всяко ново поколение газови уреди на “Immergas” носи със себе си по-висок клас в енергоспестяването, висока ефективност и гъвкавост на управление:
 • управление на уреда по температурна разлика, спрямо подаваща и връщаща температури;
 • избор на плавно нарастване на мощността;
 • време за изчакване на следващо запалване на уреда;
 • следене на параметри при производство на топла вода;
 • изнесено управление и програмиране на температурата на отоплителната инсталация и битова гореща вода;
 • управление на отделните зони в отоплителната инсталация. Енергоспестяващи продукти на “Immergas” – Серии Victrix и Victrix Superior – кондензни двуконтурни газови котли;
 • Серии Victrix Zeus Superior и Hercules Condensing – кондензни котли с вграден обемен бойлер;