/Проектиране и инженеринг

Проектиране и инженеринг

Преди да започне изграждане на ОВК система, ТОТАЛ ТЕРМ предлага на своите клиенти цялостен пакет услуги свързани с реализацията на техния проект. Той може да включва цялостната работа по проектиране и планиране – от разработване на идеен ОВК проект, през получаване на всички официални одобрения до подготовката на подробна концепция за логистиката на строителната площадка.  

– Отоплителни системи;

– Климатични системи;

– Газови системи;

– Вентилационни системи;

– Слънчеви системи за битова гореща вода;

Ние помагаме на клиентите си да постигнат своите цели по отношение на разходи, качество и време, ще вложи големи усилия и в избора на съвременно енергийно ефективно решение за отопление, климатизация и/или вентилация. Нашите предложения за системи са за използването на най-модерните и иновативни съоръжения, които се предлагат на световния пазар. Вие ще получите изчерпателна информация относно възможностите за постигане на желаният от Вас комфорт. Започвайки от първата фаза проектирането, Тотал Терм ООД ще извърши пълен инженеринг на системата и след гаранционно обслужване.

Ние се стремим да изпълним всички ваши очаквания!

За всички предлагани от нас продукти осигуряваме монтаж за гр.София и околностите. При конкретно запитване може да извършим монтажна дейност и във всяка точка на страната със собствени екипи или специалисти на наши партньори.