В хармония с ритъма на града – Сграда ХАРМОНИЯ до метростанция „Г.М.Димитров“

ДНЕС ЩАСТИЕТО ИЗИСКВА „ХАРМОНИЯ“
Инвеститор: „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Продуктово решение: Отопление с нискотемпературни и енергоефективни радиатори и конвектори JAGA. Проектно са заложени модели STRADA, MINI WALL и MINI FREESTANDING.

Други обекти