Отоплителна и слънчева система в девически манастир „Покров Богородичен“ – гр. Самоков

Девически манастир „Покров Богородичен“, гр.Самоков

Инвеститор: Община Самоков

Продуктово решение: В манастира е изградена отоплителна система с газов водогреен кондензен котел, медни тръби и автоматика на водещи европейски производители. Църквата е оборудвана с отоплителни тела на JAGA за вграждане. В сграда магерница, част от манастира, са монтирани алуминиеви радиатори. За подготовка на БГВ е изградена слънчева система.

Други обекти