Отопление, вентилация и климатизация на офис сграда – Парк Централ

Инвеститор: „ЦЕНТРАЛ ФОРУМ“

Продуктово решение: Отоплението и охлаждането на сградата ще бъде изпълнено като комбинация от два високо ефективни чилъра с енергиен клас А и ТЕЦ.

Системата за отопление, охлаждане и вентилация на сградата ще бъде изпълнена с материали на водещи европейски производители на климатична технка. Тя ще отговаря на изискванията за офис сграда от клас А. Основните съоръжения – термопомпени чилъри, вентилационни камери и вентилаторни конвектори са последно поколение. Те са произведени от световния лидер в климатизацията CARRIER. Посредством изграждането на четиритръбна система, високо ефективните чилъри с енергиен клас А, позволяват едновременно отопление и охлаждане.

Други обекти